Nowe umiejętności to większe możliwości Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT Nowe umiejętności to większe możliwości
Aktualności Regulamin projektu Rekrutacja Opis projektu Pytania i odpowiedzi Biuro projektu

Rekrutacja

Dodano: 2017-05-03 / wyświetleń - 3016

Termin rozpoczęcia rekrutacji to:

31 maj 2017 r.


Pobierz dokumenty rekrutacyjne i wyślij lub złóż osobiście:

FORMULARZ REKRUTACYJNY WRAZ Z OŚWIADCZENIAMI - POBIERZ

FORMULARZ REKRUTACYJNY WRAZ Z OŚWIADCZENIAMI - pobierz NIEAKTUALNE

 FORMULARZ REKRUTACYJNY WRAZ Z OŚWIADCZENIAMI - pobierz NIEAKTUALNE

FORMULARZ REKRUTACYJNY WRAZ Z OŚWIADCZENIAMI - pobierz NIEAKTUALNE

Co i kiedy nleży złożyć:

ETAP 1 - REKRUTACJA cz.1 - najpierw składasz formularz rekrutacyjny wraz z oświadczeniami i wymaganymi załącznikami do oświadczeń:

FORMULARZ REKRUTACYJNY WRAZ Z OŚWIADCZENIAMIPOBIERZ

 FORMULARZ REKRUTACYJNY WRAZ Z OŚWIADCZENIAMIpobierzNIEAKTUALNE

FORMULARZ REKRUTACYJNY WRAZ Z OŚWIADCZENIAMIpobierzNIEAKTUALNE

FORMULARZ REKRUTACYJNY WRAZ Z OŚWIADCZENIAMIpobierzNIEAKTUALNE

ETAP 2 - REKRUTACJA cz. 2 - po pozytywnej weryfikacji formalnej musisz dostarczyć zgodne ze wzorem:

ZAŚWIADCZENIE OD REALIZATORA SZKOLENIA O ZAKWALIFIKOWANIU KANDYDATA NA SZKOLENIEpobierz

DODATKOWO REALIZATOR SZKOLEŃ KOMPUTEROWYCH MUSI DOŁĄCZYĆ ZAŁ. 2A STANDARD WYMAGAŃ KOMPETENCJI CYFROWYCH pobierz

ZAŚWIADCZENIE OD REALIZATORA SZKOLENIA O ZAKWALIFIKOWANIU KANDYDATA NA SZKOLENIEpobierz NIEAKTUALNE

ZAŚWIADCZENIE OD REALIZATORA SZKOLENIA O ZAKWALIFIKOWANIU KANDYDATA NA SZKOLENIEpobierz NIEAKTUALNE

ETAP 3 - POTWIERDZENIE KRYTERIÓW KWALIFIKACYJNYCH I PODPISANIE UMOWY - po zakwalifikowaniu i dostarczeniu kompletu wymaganych dokumentów podpisujemy z Tobą umowę:

WZÓR UMOWY KSZTAŁCENIApobierz

WZÓR UMOWY KSZTAŁCENIApobierz NIEAKTUALNE
WZÓR UMOWY KSZTAŁCENIA
pobierz NIEAKTUALNE

 

DEKLARACJA UCZESTNIKA PROJEKTUPOBIERZ

DEKLARACJA UCZESTNIKA PROJEKTU - pobierz NIEAKTUALNE

DEKLARACJA UCZESTNIKA PROJEKTU - pobierz NIEAKTUALNE

DEKLARACJA UCZESTNIKA PROJEKTU - pobierz błędny numer załacznika

OŚWIADCZENIE PODMIOTU DOKONUJĄCEGO WPŁATY WKŁADU WŁASNEGOpobierz

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU DOKONUJĄCEGO WPŁATY WKŁADU WŁASNEGOpobierz

ETAP 4 - ROZLICZENIE OTRZYMANEGO WSPARCIA - w celu rozliczenia otrzymanego wsparcia będziesz musiał/a dostarczyć poniższe dokumenty. Oczywiście jeżeli nie skorzystasz z dojazdów to takich dokumentów nie będziesz musiał/a składać:

WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW ZA SZKOLENIE/KURS, PODRĘCZNIK/I, EGZAMIN/Y pobierz

WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW ZA SZKOLENIE/KURS, PODRĘCZNIK/I, EGZAMIN/Ypobierz NIEAKTUALNE

WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW ZA SZKOLENIE/KURS, PODRĘCZNIK/I, EGZAMIN/Ypobierz NIEAKTUALNE

ZAŚWIADCZENIE OD REALIZATORA SZKOLENIA O UKOŃCZENIU SZKOLENIApobierz

ZAŚWIADCZENIE O ZAKWALIFIKOWANIU NA EGZAMINpobierz

WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU DLA UPpobierz

OŚWIADCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO EGZAMINU POPRAWKOWEGOpobierz

 

WYTYCZNE DOTYCZĄCE KWALIFIKOWALNOŚCI SZKOLEŃ

ZESTAWIENIE STANDARDU I CEN RYNKOWYCH W ZAKRESIE NAJCZĘŚCIEJ FINANSOWANYCH WYDATKÓW W RAMACH RPO WIM NA LATA 2014-2020 W OBSZARZE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGOpobierz

ZESTAWIENIE STANDARDU I CEN RYNKOWYCH W ZAKRESIE NAJCZĘŚCIEJ FINANSOWANYCH WYDATKÓW W RAMACH RPO WIM NA LATA 2014-2020 W OBSZARZE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGOpobierz NIEAKTUALNE

STANDARD WYMAGAŃ DLA KOMPETENCJI CYFROWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW W PI 10(III)pobierz

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE UZYSKIWANIA KWALIFIKACJI W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGOpobierz

 

Nabór (przyjmowanie wniosków) do projektu odbywać się będzie w sposób ciągły do momentu zrekrutowania min. 757 osób (w tym 416 kobiet i 341 mężczyzn – proporcje mogą ulec zmianie w zależności od zainteresowania projektem) lub wyczerpania środków przeznaczonych na wsparcie uczestników projektu, jednak nie dłużej niż do 28.02.2019 r.


Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014 -2020.
Projekt i wykonanie - Adam AntolakPolityka Cookies
Nasz serwis używa plików cookies zgodnie z "Polityką Cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że wyrażają Państwo na to zgodę.   Zamknij  X
stat4u